1. تکمیل فرم ثبت اطلاعات آشپزخانه (فرم سفارش چربیگیر)

  2. محاسبه ظرفیت چربیگیر توسط کارشناسان فنی شرکت

  3. ارسال پیش فاکتور فروش از طریق دفتر شرکت

1- عدم نیاز به عایق کاری

2- مقاومت کششی بالا به ویژه در مقابل زمین لرزه

3- امکان جابجایی حتی پس از نصب آن

4- زمان ساخت و نصب سریع در مقابل نمونه مشابه بتونی