به دلیل نوع طراحی کفشور های خطی تمام استیل هنزا ، یعنی قالبی بودن بدنه امکان ساخت با طول دلخواه وجود دارد ، به ویژه بدلیل طراحی شیب داخلی که از الزامات کفشور های خطی با طول بالاتر از 40 سانت است واین مورد در قالب های کفشور دیده شده است.

در کفشور های تولیدی هنزا در اطراف قاب مرکزی یک لبه 2/5 سانتی استیل وجود دارد که سنگ یا سرامیک بر روی آن قرار می گیرد. تولید این محصول بر خلاف نمونه های موجود بازار بصورت پرسی (قالبی) می باشد.

به عنوان مثال وقتی صحبت از کفشور 45 سانتی است اندازه تمام شده آن 40 سانت می باشد. همچنین کلیه کفشورهای خطی تولیدی HANZA دارای شیب داخلی می باشد.