کانال آبرو پیش ساخته کد 44320

گاتر پیش ساخته آب کد 44320 کانال آبرو پیش ساخته کد 44320 در تراس و بالکن و مناطق و مسیر هایی با تردد عابر پیاده ،فضای سبز و روف گاردن ، اماکن عمومی محوطه های ماشین روی داخل پارکینگ مناسب میباشد . همچنین برای نصب در محوطه بیرونی مجنمع های مسکونی و پارکینگ های خصوصی