ترمز پله و سرپله ، نوارضد لغزش ، نوار لب پله

ترمز پله و سر پله از دسته ضد لغزنده های پله به شمار می روند که در 3 نوع سایشی (سمباده ایی) ، لاستیکی (شیار دار) و آلومینیومی تولید می شوند.