ترمز پله سمباده ای1400-08-11T05:46:00+03:30

ترمز پله سمباده ای (سایشی)

ترمز پله سمباده ای مانند سمباده هستند و به صورت پشت چسب دار(برچسبی) تولید می شوند ، پس از کندن روکش پشت آن به راحتی به لبه پله چسبانده میشود.

این ترمزها مخصوص فضاهای داخلی می باشد. و با توجه به زبری بالا ترمز پله سمباده ایی بهتر است

فقط  در محیط هایی که تردد با کفش صورت میگیرد نصب شود.

 

ترمز پله سمباده ای

کد TG2 و کد TG5

برای دریافت مشاوره رایگان مشخصات زیر را برای ما ارسال کنید!

    بازگشت به بالا