تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی اجرا شده

از مهمترین ویژگیهای چربیگیرهای کامپوزیتی علاوه بر دارا بودن راندمان بالا ، استفاده در فضاهایی که ما با محدودیت های اجرایی مواجه هستیم . قطعا در این فضاها امکان استفاده و اجرای چربیگیر از نوع بتونی وجود ندارد .در این جا تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی اجرا شده را مشاهده می کنید.

تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی

چربی گیر

چربیگیر کامپوزیتی رستوران

چربیگیر کامپوزیتی رستوران

تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی

تصویر چربی گیرهای کامپوزیتی رستوران

تصاویر چربی گیرهای فایبرگلاس آشپزخانه

تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی اجرا شده نجف

تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی

چربی گیر فاضلاب

تصاویر چربی گیرهای کامپوزیتی، چربی گیر چیست

چربی گیری فاضلاب

تصاویر چربی گیرهای چربي گير پلي اتيلن

اجرای چربیگیر – آرمیتاژ

تولید کننده چربیگیر

چربیگیر پیش ساخته- هتل قدس

 خرید چربی گیر رستوران

چربیگیر – پروژه مهر کوهسنگی

 چربی گیر صنعتی

اجرای چربیگیر – سلسبیل

 چربی گیر فایبرگلاس

چربی گیر – شمشاد