کفشور خطیرزومه کفشور خطی

بخشی از رزومه کفشور خطی  :

 

 1.  هتل قدس مشهد – آستان قدس
 2. هتل نگین – بانک پاسارگاد
 3. فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران
 4. هتل دلفین _ چابهار
 5. پروژه مشهد مال – مشهد
 6. پروژه مهرکوهسنگی – مشهد
 7. پروژه مسکونی مهندس نعیمی – سعادت آباد
 8. پروژه مسکونی مهندس اردوآبادی – خیابان شریعتی تهران
 9. مجتمع مسکونی مهندس شمس – شهرک غرب تهران
 10. شرکت البرز دارو – قزوین
 11. هتل جوادالائمه – الهیه مشهد