رزومه گریتینگ فلزی – گالوانیزه

بخشی از رزومه گریتینگ فلزی – گالوانیزه شرکت MTgroup بشرح ذیل میباشد :

شامل گریتینگ گالوانیزه تسمه در تسمه ، تسمه در نیم تسمه ، تسمه در میلگرد و تسمه در چهارپهلو و همچنین گریتینگ استیل.
پارس فراگام قشم
فاتح صنعت کیمیا
جهاد تحقیقات پارس
دریا ساحل
فراپتروسازان انرژی
پترو گاز نامداران
کارخانه قند تربت حیدریه
قطار شهری مشهد
بستاب بنا
داهیان بتون
ستاره آرمان توس
کاغذ نرمه آذربایجان
سرآمد نیروی پاژ
دانشگاه امام رضا
شرکت سایپا
نیروگاه شریعتی مشهد
شرکت صنعت یاران
شرکت ساتراپ
 پتروتک
 آریا پترو گاز
پتروشیمی ارومیه
 پتروشیمی اراک
پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی مازون
پتروشیمی رسولی
سیمان یزد
سیمان آبیک
 پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه شازند
آب و فاضلاب کرمانشاه

 

و همچنین شرکتهای ساختمانی
پایاب گستر ، گرما گستران ، عمران آذرستان ، سدید ، آذر سیماب ، آبان صنعت کاراندزون ، امین آسایش بنیان ، توربین دار ، باروبن ، نصب و احداث و شرکت تابلیه

جهت سفارش گریتینگ میبایست نقشه های طراحی شده به واحد مهندسی MTgroup داده شده تا پس از بررسی ، نسبت به برآورد

فنی مقادیراقدام و پیشفاکتور بر اساس وزن تسمه های خام و با احتساب وزن پوشش گالوانیزه گرم ارائه گردد.

 

گریتینگ MTgroup

گریتینگ MTgroup

 

 

  دانلود فایل رزومه گریتینگ فلزی (گالوانیزه )