یکی از مدل های تولیدی گارد پارکینگ، مناسب ستون های گرد می باشد به عرض 16 سانت و طول دلخواه و بارنگ مشکی .

نصب با استفاده از پیچ و رولپلاک و یا چسب انجام می شود.

برای پارکینگ های عمومی و یا ستونهای با سطح تمام شده سنگ و یا سرامیک ، نمونه شاسی دار توصیه می شود و برای ستونهای سیمانی نمونه بدون شاسی

به طور کلی محافظ ستون پارکینگ می بایست 2 قسمت داشته باشد : بخش زیرین که برروی ستون فیکس می شود و بخش بیرونی که وظیفه محافظت در مقابل برخورد احتمالی خودرو را فراهم می کند.