در صورت بهره برداری از کد 500 (پرتردد 2 سانتی متری) بصورت روکار می بایست استفاده کرد و در زمان پروژه بصورت توکار ، به صورتی که به اندازه 2 سانتی متر کف مورد نظر کف مورد نظر باید پایین تر باشد و تمام شده به صورت سنگ یا سرامیک و در صورت امکان یک عدد کفشور تعبیه گردد.

از پادری  کد 700 با ضخامت تقریبی 14 میلیمتر و از جنس PVC در رنگ های آبی و سبز پیشنهاد می گردد.

در صورت متراژ بالا رنگ سفارشی می باشد.