سپتیک تانک فایبرگلاس

سپتیک تانک یک انباره سرپوشیده است و در محلهایی که شبکه لوله کشی فاضلاب وجود نداشته و جنس زمین نیز غیر قابل نفوذ باشد، برای دفع فاضلاب ساختمانهای مسکونی، اداری، بیمارستانها، مدارس، شهرکها و … استفاده می شود. در فاضلاب ورودی به سپتیک تانک علاوه بر فضولات دو نوع باکتری وجود دارد : یکی باکتری هوازی و دیگری باکتریهای بی هوازی
باکتری های بی هوازی اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی و نمکهای موجود فاضلاب بدست آورده و آنها را احیاء و گازهای متان، هیدروژن، سولفوره و … را که دارای بوی زننده ای هستند تولید می کنند. در اثر این فعل و انفعالات قسمتی از فاضلاب تجزیه و بصورت بساب در می آید. در واقع سپتیک تانک کارش تصفیه فاضلاب است، اما این تصفیه کامل نیست و ممکن است میکروبهایی در آن وجود داشته باشد.

کارکرد سپتیک تانک فایبرگلاس شرکت MTgroup

بطور خلاصه، فاضلاب از یک طرف وارد سپتیک تانک شده که بعلت کاهش سرعت جریان، مواد معلق ته نشین شده و بصورت لجن در کف انباره در می آیند و با کمک باکتریهای بی هوازی هضم و تجزیه شده، پساب تولید می شود. آبهای موجود در فاضلاب به همراه پساب تولید شده از لوله خروجی سپتیک تانک خارج می شود و کمی فاضلاب در ته تانک باقی می ماند.

 

سپتیک تانک

 

مزایای سپتیک تانک فایبرگلاس تولیدی

سپتیک تانک فایبرگلاس تولیدی شرکت فن آوریهای نوین از رزین ها و الیاف مرغوب و مناسب ساخته شده اند و مزایای آنها نسبت به سپتیک های بتونی به شرح ذیل می باشد:
1- تراوش ناپذیری که احتمال نشت پساب را غیر ممکن می سازد
2- حفظ حرارت ناشی از فعالیت باکتریها
3- حمل و نصب آسان و راحت به علت سبکی وزن
4- آب بندی کامل مخزن و جلوگیری از نفوذ هرگونه آلودگی به محیط
5- مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی
6- گارانتی کامل و بدون شرط مخازن فایبرگلاس
7- عدم نیاز به تعمیر و عایق کاری
8- عمر طولانی