فرم سفارش چربیگیر

بمنظور محاسبه ظرفیت صحیح دستگاه چربیگیر کامپوزیتی رستوران و آشپزخانه فرم سفارش دستگاه طراحی شده است . بعلاوه در

صورت نیاز ظرفیت سپتیک تانک و لیفت استیشن مورد نیاز نیز محاسبه میشود .

پیشنهاد میشود بمنظور بالابردن راندمان چربیگیر کامپوزیتی رستوران در داخل فضای آشپزخانه از دانه گیر ( آشغالگیر – Strainer Basket )

استفاده کرد.

چربیگیرهای تولیدی کامپوزیتی ( قایبرگلاس -GRP-FRP) گروه فن آوری های نوین از مرغوبترین رزین و الیاف موجود در بازار کشور طراحی

و ساخته میشوند و بهمین دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی دارد.

استفاده از فایبرگلاس باعث میشود تا در طراحی و ساخت این دستگاهها هیچ محدودیت شکلی و یا ابعادی نداشته باشیم .

 

دانلود فرم سفارش چربیگیر

سفارش چربیگیر

 

 

چربی گیر فایبرگلاس

چربی گیر فایبرگلاس