فیلم های اجرایی کانال پیش ساخته

فیلم های اجرایی کانال پیش ساخته را ذیلا مشاهده می نمایید.
قطعا برای درک بهتر از سیتم کانالهای پیش ساخته هدایت آبهای سطحی مشاهده ویدئوی آنها بسیار مهم است .
در این فیلم های اجرایی کانال پیش ساخته آب به بررسی نحوه عملکرد آنها میپردازیم . همچنین نحوه نصب و اجرای گاتر پیش ساخته مشاهده میشود .
در ویدئوی اول و دوم نحوه نصب کانال پیش ساخته آب محصول نیکول فرانسه سری کنادرین ( دارای لبه فلزی ) مشاهده میشود .در حال حاضر بدلیل طراحی ویژه ، این ترنچ پیش ساخته در رمپ پارکینگ و محیطهای صنعتی بسیار مناسب است .
در ویدئوی چهارم ، نحوه نصب و عملکرد سری کانکتوی نیکول فرانسه نمایش داده میشود . این کانالها با توجه به تنوع بالای درپوشهای موجود ( گریتینگ ) از نوع استیل ، چدن ، گالوانیزه و PVC برای کلیه فضاهای داخلی و بیرونی با وجود بارترافیکی پرکابرد است .
در ویدئوی ششم ، نحوه نصب و عملکرد منهول پیش ساخته پی وی سی نیکول فرانسه مشاهده میشود . از این منهولهای PVC با درپوش مشبک میتوان در محیطهای صنعتی ، آشپزخانه های صنعتی و در زیر رایزر ( سطوح شیبدار بام ) در پیاده رو ها نصب کرد .
و در ویدئوی آخر نحوه نصب و اجرای آبروی لندنی ( ناودان پیش ساخته – گاتر ) نیکول فرانسه بطور کامل نشان داده میشود .
کانال پیش ساخته آب

کانال پیش ساخته آب

 

فیلم نصب کانال پیش ساخته آب – گروه فن آوریهای نوین


فیلم روش نصب کانال پیش ساخته هدایت آبهای سطحی

 


فیلم انتخاب نوع کانال پیش ساخته


فیلم نحوه نصب کانال پیش ساخته و اتصالات مربوطه 


فیلم آموزشی کانالهای پیش ساخته زهکشی


تصاویر انواع سیستم نقطه ای جمع آوری آب


روش نصب ناودان از جنس UPVC

 

 


تست اثرگذاری شیب طولی


 کانال با درپوش پلی آمید-خط تولید

 


تست ضربه بدنه کانال هاراتون آلمان


 نحوه فارسی بر کردن گاتر پیش ساخته(نصب گاتر)