محصولات شرکت هاراتون / فیزر فیکس سوپر

كانال فيزرفيكس سوپربا درپوش مش گالوانيزه با شیب داخلی 6%

گروه کالا: فیزر فیکس سوپر
كانال فيزرفيكس سوپربا درپوش مش گالوانيزه با شیب داخلی 6%
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
8001 1 160 160 – 166 A15
8802 1 160 166 – 172 B15
8003 1 160 172 – 178 B15
8004 1 160 178 – 184 B15
8005 1 160 184 – 190 B15
8006 1 160 190 – 196 B15
8007 1 160 196 – 202 B15
8009 1 160 202 – 208 B15
8010 1 160 208 – 214 B15
8011 1 160 214 – 220 B15
8012 1 160 220 – 226 B15
8013 1 160 226 – 232 B15
8014 1 160 232 – 238 B15
8015 1 160 238 – 244 B15
8016 1 160 244 – 250 B15
8017 1 160 250 – 256 B15
8018 1 160 256 – 262 B15
8019 1 160 262 – 268 B15
8020 1 160 268 – 274 B15

واحد : متر طول