ناودان پیش ساخته LG25

سیستم ناودان پیش ساخته LG25 جانشین مناسبی برای ناودان های مرسوم میباشد که به کمک انواع اتصالات و قطعات مورد نیاز هماهنگی و زیبایی لازم را در طراحی نوین سقفهای شیب دار بوجود میآورد .

مزایا ناودان  :

1- مطابق با معماری کلاسیک و مدرن

2- قابلیت هیدرولیکی بالا

3- تغییرناپذیر با گذشت زمان

4-طیف گسترده ای از رنگها

5- امکان انتخاب طیف وسیعی از بستها برای سیستم ناودانهای چسبی شامل بست مخفی ، بست نواری ، بست قابل تنظیم بر روی تیر سقف ، بست مخصوص پوشش سفال موجدار و بست مخصوص نصب بر روی لبه سفال.

کلیه اجزا و قطعات سیستم ناودان LG25 شامل پروفیل و اتصالات دارای شماره فنی میباشندو بسادگی شناسایی میشوند.

 

کد کالا : LG25    کد کالا : NAD25    کد کالا : NAC25   
LG25   NAD25 NAC25
کد کالا : ANC25    کد کالا : JND25    کد کالا : JNC25   
ANC25 JND25    JNC25
کد کالا : BEC25    کد کالا : ANC525    کد کالا : FCG25   
BEC25    ANC525 llg9
کد کالا : GB25P    کد کالا : BR16GT    کد کالا : CR8GT   
GB25P    BR16GT llg12
کد کالا : JRGT    کد کالا : JAM80      کد کالا : BAO80   
JRGT    JAM80 BAO80
کد کالا : CORGT    کد کالا : FCN25      کد کالا : CR6GT   
llg16 FCN25 CR6GT
کد کالا : RWS80    کد کالا : TD80   
RWS80    TD80