پادری آنتی باکتریال رنگ آبی

پادری آنتی باکتریال رنگ آبی مخصوص مکانهای حساس به آلودگی میاشد.Adhesive Antimicrobial Mat

مثال بارز در اینمورد ورودی اتاق عملها و یا آزمایشگاهها ی کلیه بیمارستانها میتواند باشد . همچنین برای ورودی صنایع مخابراتی، مثلا اتاق

 سرورها میتواند استفاده شود.

بطور کلی این کفپوش آنتی باکتریال  از 3 عامل زیر تشکیل شده است :

1- Antimicrobial Agent   عامل ضد میکروب

2- Antifungal Agent   عامل ضدقارچ

3-  Adhesive

 بطور تقریبی قدرت حذف 100 میلیون باکتری در 1 گرم را دارد.

.(Its antimicrobial action destroys pathogens carried by dirt and debris (up to 100 millions bacteria per gram

این کفپوشهای وارداتی از کشور کره جنوبی ، دارای ابعاد 60*120 سانتیمتر میباشد . در هر کارتن 10 شیت قرار دارد که هر شیت خود شامل 30 لایه میباشد . پس از

چسباندن این کفپوش در محل مورد نظر ، بازای هر روز یک لایه کثیف برداشته میشود.

ضخامت تقریبی هر برگ این کفپوش حدود 60 میکرون میباشد.

در واقع در هنگام عبور شما از روی این پادری آنتی باکتریال رنگ آبی ، بدلیل وجود چسب در این کفپوش ، علاوه بر جذب گرد و خاک کلیه

میکروبها و باکتریهای چسبیده به کفش از بین میروند . بنابراین از یک محیط کاملا استریل و هایژنیک شما برخوردار خواهیدشد.

کفپوش آنتی باکتریال اتاق ایزوله

کفپوش آنتی باکتریال اتاق ایزوله

کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی

کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی

پادری آنتی باکتریال رنگ آبی – 902
پادری آنتی باکتریال رنگ آبی - 902