پادری توکار با لاستیک قرمز و موکت قهوه ای – 320
پادری توکار با لاستیک قرمز و موکت قهوه ای - 320