پادری روکار موکتی و لاستیک شیار دار-406
پادری روکار موکتی و لاستیک شیار دار - 406