پادری لاستیکی با شیار ریز – 603
پادری لاستیکی با شیار ریز - 603