پادری های پی وی سی (کفپوش PVC)

پادری های پی وی سی

استفاده از پادری های PVC در محل ایستادن و کارکردن ، به دلیل وجود شیارهای عرضی و مشبک بودن این پادری ها باعث شده برای فضای رطوبتی مناسب باشند. همچنین ترمی و حالت ارتجاعی پادری های PVC باعث کاهش صدمات وارده به اشیاع در هنگام افتادن می شود و فشار های وارده به کمر را به حداقل می رساند. می شود.

1-کفپوش PVC کلاسیک- پادری استخری

پادری استخری ، پادری های پی وی سی

2- پادری پی وی سی  موکتی

 

پادری pvc موکت

3- پادری لاستیکی

پادری لاستیکی