پادری موکتی با لاستیک شیبدار مشکی – 703
پادری موکتی با لاستیک شیبدار مشکی - 703