درزهای اجرایی Movement Control Joint درزهای محوطه (بتونی – مصالح ساختمانی)

درزهای اجرایی (درزهای محوطه بتونی – مصالح ساختمانی ) با توجه به اهمیت روز افزون در پروژه های ساختمانی و محوطه سازی در دستور کار شرکت  MTgroup  قرار گرفته است .

یکی از کاربردی ترین محصولاتی که در این دسته قرار گرفته، پروفیل های مخصوص درزهای حرارتی و در واقع تغییر شکل ها و جابجایی های کوچک ناشی از انبساط و انقباض اجزای کف سازی همچون سنگ یا سرامیک ها ویا موزاییک میباشد .

به این معنا که درزهای اجرایی  در بسیاری موارد، به منظور ایجاد فضایی جهت انبساط و انقباض سنگ یا سرامیک پوشش کف ساختمان و همچنین تامین امکان حرکت سنگ یا سرامیک در اثر لرزش های کوچک طبیعی  و جلوگیری از ترک خوردگی این مصالح.

لازم است طبق توصیه های انجام شده و تجربیات عملی، در فواصل 3 تا 5 متر درز کوچکی به عرض 10 تا 25 میلیمتر بین سنگ (سرامیک ،موزاییک و…) قرار داد .

و این درز را با پروفیل هایی که مخصوص این موضوع طراحی و تولید میشوند میتوان پوشاند در شکل زیر تصویری از این نمونه ها را میتوان دید.

معمولا بدین منظور بخصوص برای کف های سرامیکی و سنگ از پروفیل استیل با اینزرت سیلیکونی استفاده میشود مانند شکلهای زیر :

پروفیل درز اجرایی کف سرامیکی یا سنگ

پروفیل درز اجرایی کف سرامیکی یا سنگ

و یا برای درزهای اجرایی کفهای بتونی بشکل زیر :

درز اجرایی بتون

درز اجرایی بتون

و یا استفاده از پروفیلهای درز انبساط از جنس PVC بشکل زیر برای سطوح داخلی از جنس سنگ ویا سرامیک :

پروفیل درزهای اجرایی برای سطوح داخلی

پروفیل درزهای اجرایی برای سطوح داخلی

 تولیدات MTgroup برای درز های ساخت (درز اجرایی)  درزهای محوطه ( بتونی – مصالح ساختمانی )

1- پروفیل آلومینیومی برای درز اجرایی حرکتی

سطوح سنگ،سرامیک و موزائیکی ، فضای داخلی و بیرونی . اینزرت لاستیکی از جنس پی وی سی اصلاح شده میباشد . جهت انطباق با فضای موجود محدودیت انتخاب رنگ وجود ندارد ( البته برای سفارشات بالای 100 متر ).

پروفیل آلومینیومی درز اجرایی

پروفیل آلومینیومی درز اجرایی

پروفیل درز اجرایی

پروفیل درز کنترلی

H : 20 mm

W : 25 mm

W :18 mm

پروفیل آلومینیومی یک تکه درز انبساط

 به عرض 50 میلیمتر و ارتفاع 20 میلیمتر   .

پروفیل درز انبساط

2-پروفیل لاستیکی درز انبساط

به ابعاد عرض 10 میلیمتر و ارتفاع 50 میلیمتر از جنس پی وی سی اصلاح شده .

پروفیل لاستیکی برای درز های اجرایی حرکتی

پروفیل لاستیکی برای درز های اجرایی حرکتی

ابعاد : ارتفاع 32 میلیمتر و عرض کل 36 میلیمتر از جنس لاستیک می باشد . مناسب برای درز های 3 سانتی