محصولات شرکت هاراتون /سری اسلات

SLOTTED CHANNEL 100 Type 01

گروه کالا: سری اسلات
SLOTTED CHANNEL 100 Type 01
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
5615 1 160 131 A15

واحد : متر طول