محصولات شرکت هاراتون / سری اسلات

5715

گروه کالا: سری اسلات
SLOTTED CHANNEL 100 Type 01
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
5715 1 160 128 A15

واحد : متر طول