محصولات شرکت هاراتون / تاپ

44150

گروه کالا:تاپ
کانال تاپ با درپوش شیاری  
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
44150 1 134(18.5) 153 CAR TRAFFIC

واحد : متر طول