کانال رسیفیکس استاندارد 100

محصولات شرکت هاراتون / کانال رسیفیکس استاندارد 100

کانال رسیفیکس استاندارد 100با درپوش چدن  

گروه کالا: رسیفیکس استاندارد
کانال رسیفیکس استاندارد 100با درپوش چدن  
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
40253 1 146 80 C250

واحد : متر طول