کانال رسیفیکس استاندارد200

محصولات شرکت هاراتون / رسیفیکس استاندارد

کانال رسیفیکس استاندارد200 با درپوش چدن

گروه کالا: رسیفیکس استاندارد
کانال رسیفیکس استاندارد200 با درپوش چدن
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
40666 1 256 235 C250

واحد : متر طول