محصولات شرکت هاراتون / رسیفیکس پرو
کانال رسیفیکس پرو 100 با درپوش فایبرتک

گروه کالا:رسیفیکس پرو
کانال رسیفیکس پرو 100 با درپوش فایبرتک
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
47060 1 160 201 C250

واحد : متر طول