محصولات شرکت هاراتون / رسیفیکس هایکپ

2

گروه کالا: رسیفیکس هایکپ
کانال رسیفیکس هایکپ 100 با درپوش چدنی
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
13025 1 160 465 F900

واحد : متر طول