محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

 

گروه کالا: لوازم جانبی
محفظه آشغال گير كانالهاي سری150 
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
40155 0.5 210 495 C250

واحد: متر طول