محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

CAB10AHI

  گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي  
كانال كانكتو بادرپوش گالوانيزه  
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAB10AHI 1 134 60 A15

واحد : متر طول