محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAB10BC 1 134 60 B125

واحد : متر طول