محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

 

 كانال كانكتو عرض با درپوش استيل  

  گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي  
 كانال كانكتو عرض با درپوش استيل  
 کد کالا   طول(متر)   عرض(میلیمتر)  ارتفاع(میلیمتر)  کلاس وزنی
 CAN10AHI    1  136  115  A15

واحد : متر طول