محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

CAN10BC

گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي
كانال كانكتو با درپوش مش گالوانيزه
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAN10BC 1 136 115 B125

واحد : متر طول