محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

CAN10BN

گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي
كانال كانكتو با عرض 130mmبا در پوش پلي اميد
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAN10BN 1 136 115 A15

واحد : متر طول