محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي

CAN15BF

گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو با درپوش فلزي
كانال كانكتو با درپوش چدن
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAN15BF 1 208 142 B125

واحد : متر طول