محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو

CAN177

گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو
كانال كانكتو  
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAN177 1 136 115

واحد: متر طول