محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کانکتو

CAN188

گروه کالا: کانالهاي سری کانکتو
كانال كانكتو
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
CAN188 1 208 142

واحد: متر طول