محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کنادرين

کانال کانادرین با عرض 136میلیمتر

گروه کالا: کانالهاي سری کنادرين
کانال کانادرین با عرض 136میلیمتر
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
DR102CF 1 136 170 C250

واحد : متر طول