محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کنادرين

DR152CF

گروه کالا: کانالهاي سری کنادرين
کانال کانادرین با عرض 205میلیمتر 
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
DR152CF 1 207 205 C250

واحد : متر طول