محصولات شرکت نيکول / کانالهاي سری کنادرين

 

کانال کانادرین با عرض 249میلیمتر

گروه کالا: کانالهاي سری کنادرين
کانال کانادرین با عرض 249میلیمتر
کد کالا طول(متر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر) کلاس وزنی
DR202CF 1 249 237 C250

واحد : متر طول