انواع پروفیل های درز انبساط و انقطاع

 

نصب درز انبساط

1- پروفیل های آلومینیومی لاستیک دار

2- پروفیل های یک تکه آلومینیومی (مولتی) – طرح انحصاری شرکت – بسیار مناسب جهت فضاهای تجاری، آموزشی و درمانی

3- پروفیل (نوارهای) لاستیکی بسیار مناسب درزهای ژوئن قوس دار

نصب با استفاده از ماستیک های پلی یورتان و یا پیچ رول پلاک و توسط اکیپ های اجرایی مجرب

تنوع سیستم پروفیل درز انبساط و انقطاع

تابع پارامترهای زیر میباشد :

1- قابلیت انطباق از نظر اندازه و سایز با بازشوی پیش بینی شده داشته باشد .

2- قابلیت جذب جابجایی های ساختمان  ( لرزه ای و دمایی ) را داشته باشد .

3- قابلیت انطباق و سازگاری با تنوع سطوح تمام شده را داشته باشد .

4- برای موقعیت کف ، تحمل بار پیش بینی شده در محل را داشته باشد.

5- برای فضاهای مرطوب نیز قابلیت آببندی داشته باشد.