طرحی کارآمد و جدید جهت آشپزخانه های صنعتی

با استفاده از :
1- کانال های پیش ساخته آب محصول آلمان و فرانسه
2- Drain Box (دانه گیر – آشغالگیر) محصول فرانسه
3- چربی گیر ، سپتیک تانک و لیفت استیشن ( درصورت نیاز ) کامپوزیتی محصول شرکت MTgroup
این طرح در بسیاری از پروژه ها در اقصی نقاط کشور به مرحله اجرا درآمده است .