گاتر پارکینگ و رمپ

بطور حتم در پروژه ی شما برای پارکینگ و رمپ برای هدایت آبهای سطحی نیاز به راه حل خواهید داشت .

بر اساس استاندارد EN 1433 ، این راه حل منوط به استفاده از کانال پیش ساخته آب برای هدایت آبهای سطحی خواهد بود .

 گریل پارکینگی ، آبروی پارکینگی ، ترنچ تاسیساتی ، گاتر رمپ پارکینگی عناوین مترادف برای استفاده از این سیستم برای پارکینگ و رمپ میباشد .

بنابراین بجای سیستم متداول در کشور یعنی استفاده از کفشورها ( جمع آوری نقطه ای ) ، بصورت خطی اعمال خواهد شد.

پارکینگ و رمپ از پرکاربردترین قسمتهای ساختمان برای استفاده از گاتر پیش ساخته آب میباشد .

مهمترین مزیت گریل پارکینگی بخصوص در پارکینگ های طبقاتی در شرایطی است که با محدودیت کفسازی مواجه هستیم.

و همچنین امکان تعبیه کانکشن از دیواره های جانبی کانال پیش ساخته آب و کف آن وجود دارد.

از مزایای دیگر کانال پیش ساخته هدایت آب می توان به نصب سریع ، پکیج بودن بدنه با درپوش و اتصال درپوش به بدنه اشاره کرد.

  بر خلاف سیستم سنتی که بدنه و درپوش از دو متریال مختلف ساخته و به هیچ وجه امکان تطابق وجود ندارد.

گریل پارکینگی و گاتر رمپ قبل از کفسازی و تعیین محل کفشورها میبایست نصب گردند.

در غیر اینصورت ما تابع محل کفشورهای نصب شده خواهیم بود و معمولا نیاز به برشکاری خواهیم داشت .

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با دفتر شرکت MTgroup از مشاوره کارشناسان اجرایی شرکت بهره مند گردید .

در صورت نیاز به بازدید پروژه ، این مهم نیز انجام پذیر است .

 

 

     جدول کاربری کانال های پیش ساخته هدایت آبهای سطحی                

پارکینگ و رمپ

جهت محوطه های ماشین رو داخل پارکینگ

ردیف
کد درپوش+کد کانال
مشخصات درپوش ( گریتینگ)
عرض*ارتفاع
mm
کلاس وزنی
1 Hauraton 41224 مش گالوانیزه – نقره ای 150*60 B125
2
Hauraton 41244 درپوش مش استنلس استیل -پلی پروپیلن(pp) 150*60 A15
 3 Hauraton 40246  شیاری  گالوانیزه 150*80 Car Traffic
4 Hauraton 47032 مش پلی آمید تقویت شده – مشکی 160*75 B125
5 Hauraton 47033 مش پلی آمید تقویت شده – مشکی 160*95 B125
6 Hauraton 47035 مش پلی آمید تقویت شده – مشکی 160*151 B125
7 Hauraton 47135 پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 212*210 B125
8 Hauraton 47062 پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 160*75 C250
9 Hauraton 47063 پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 160*95 C250
10 Hauraton 47060 پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 160*201 C250
11 Hauraton 40239 مش چدن مخصوص رمپ پارکینگ – مشکی 150*60 C250
12 Hauraton 40238 چدن شیاری – مشکی – رمپ پارکینگ 150*60 C250
13 Nicoll CAL 10 BF چدن شیاری – مشکی 136*98 B125
14 Nicoll CAB 131 A+GDE 10 CN پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 134*50 C250
13 Nicoll CAB 773+GDE 10 CN پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 136*60 C250
14 Nicoll CAN 177+GDE 10 CN پلی آمید تقویت شده شیاری – مشکی 136*115 C250
جهت ورودی رمپ پارکینگ
15 Hauraton 40367 چدن شیاری – مشکی – مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد 147*80 C250
16 Nicoll DR 100 CN پلی آمید شیاری – مشکی – مخصوص خیابانهای شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پر تردد 136*80 C250
17 Nicoll DR 102 CN پلی آمید شیاری – مشکی – مخصوص خیابانهای شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پر تردد(کانکشن از بغل) 136*170 C250
18 Nicoll DR 100 CF چدن شیاری – مشکی – مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد 136*80 C250
19 Nicoll DR 101 CF چدن شیاری – مشکی – مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد 136*130 C250
20 Nicoll DR 152 CF چدن شیاری – مشکی – مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد 207*205 C250

 

 

دانلود PDF