راهبند ستونی اتوماتیک

1400-08-19T09:44:47+03:30

راهبند ستونی بولارد راهبند ستونی بولارد (Bollard) به صورت استوانه هایی هستند که داخل زمین قرار میگیرند و با خارج شدن از سطح زمین مسیر عبور را مسدود می نمایند که البته گرانترین نوع هستند ولی به فراخور عوامل محیطی و یا معماری هر مکان مورد استفاده قرار میگیرند. از نظر دوام راه بندهای ستونی  بی

تجهیزات پارکینگی

1400-08-19T08:41:42+03:30

تجهیزات پارکینگی تجهیزات پارکینگی شامل محافظ ستون پارکینگ ( گارد کرنر – ضربه گیر دور ستون ) ، کار استاپر ( متوقف کننده خودرو ) و صفحات لغزشی میباشد . صفحات لغزشی از تولیدات جدید شرکت برای جلوگیری از سر خوردن خودرو در محل رمپ پارکینگ طراحی و ساخته شده است . محافظ ستون پارکینگ محافظ

عنوان

برای دریافت مشاوره رایگان مشخصات زیر را برای ما ارسال کنید!

    بازگشت به بالا