درز انبساط و انقطاع

1400-08-27T07:33:11+03:30

درز انبساط و انقطاع نوار لاستیکی آببند کننده درز انبساط و انقطاع درز انبساط و انقطاع پروفیل آلومینیومی درز انبساط و انقطاع درز انبساط و انقطاع انواع درزها 1- درز انبساط ( Expansion Joint ) 2- درز انقطاع 3-درز اجرایی ( Movement Control Joint ) شرکت MTgroup در زمینه تولید هر سه گروه فوق

عنوان

برای دریافت مشاوره رایگان مشخصات زیر را برای ما ارسال کنید!

    بازگشت به بالا