پادری مدرن آلومینیومی

1400-08-19T08:32:22+03:30

پادری مدرن آلومینیومی پادری مدرن آلومینیومی برای ورودی های ساختمان با حجم ورودی (تردد) بالا برای ادارات ، ساختمان های مسکونی ، سازمان ها و .. طراحی شده اند. اصول طراحی پادری مدرن آلومینیومی برای ورودی ساختمان برای نظافت موثر و جلوگیری از ورود  گردوغبار به داخل ساختمان ، میتوان از هر مدل پادری آلومینیومی

عنوان

برای دریافت مشاوره رایگان مشخصات زیر را برای ما ارسال کنید!

    بازگشت به بالا