کانالهای پیش ساخته هدایت آب (گاتر پیش ساخته)

1400-08-19T06:45:17+03:30

کاربری های آبرو پیش ساخته آب های  سطحی :   پارکینگ و رمپ   موتورخانه ها و فضاهای  داخلی با تردد عابر پیاده محوطه ها ، سوله ها و آشپزخانه های صنعتی استخر ، تراس و بام   معرفی کانال های پیش ساخته هدایت آبهای سطحی گروه فن آوري هاي نوين توجه شما را به

عنوان

برای دریافت مشاوره رایگان مشخصات زیر را برای ما ارسال کنید!

    بازگشت به بالا