محصولات شرکت نيکول / ناودان / LG25

 

RWS80

گروه کالا: LG25
کدکالا:RWS80
زانو انتهایی لوله عمودی Ø80
خاکستری سفید قهوه ای قرمز
RWS80 RWS80B RWS80M RWS80R

واحد : عدد