محصولات شرکت نيکول / ناودان / LG25

llg20

گروه کالا: LG25
کدکالا:TD80
روفیل 4 متری لولهØ80  
خاکستری سفید قهوه ای قرمز
TD80 TD80B TD80M TD80R

واحد : عدد